Прием на ученици в 8. клас

На основание  Заповед № РД09-891/24.04.2023 година на министъра на образованието и науката  Пето СУ  „ Георги Измирлиев” –Благоевград обявява 1 (едно) свободно място в паралелкта по специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”.

Балът се образува, както следва:  2 х БЕЛ + 2 х Мат. + ИТ + ИИ

Когато има ученици с равен бал, се прибавя оценката по АЕ (приравнена в точки) от свидетелството за основно образование (съгласно решение на ПС).

График на дейностите по прием на ученици в 8. клас.

Подаване на документи за участие в класиране (заявление): от 17.08.2023 г. до 22.08.2023 г.вкл. до 17.00 часа

Обявяване на класирането  на 23.08.2023 г.

Записване на 24.08.2023 г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Прием на ученици в 8. клас

Проект „Образование за утрешния ден“

Учениците участват с голям интерес в часовете по проекта и активно изпълняват поставените им задачи. Учениците разработиха игри като на практика упражниха, надградените  знания по кодиране в средата за програмиране  Scratch. Бяха разработени игри от тип лабиринти, шутъри, игри с нива и  контроли. Учениците могат да проектират и реализират несложна компютърна игра

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Проект „Образование за утрешния ден“

Класиране на кандидатите за 1. клас

Класиране на кандидатите за 1. клас, съгласно критериите за прием за учебната 2023/2024 година –

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Класиране на кандидатите за 1. клас

Прием в 1. клас

Прием в 1. клас

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Прием в 1. клас

Прием в 8. клас

Прием за 2023/2024 учебна година

Държавен план-прием в VIII клас

за учебната 2023/2024 година

 Пето средно училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград обявява прием на ученици в осми клас по специалносттаГрафичен дизайн“, професия “Графичен дизайнер“ с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение -5 години

Една паралелка –  26 ученици

Балообразуване: Удвоява се резултатът от  НВО по български език и литература  и математика  и се прибавят оценките по информационни технологии и изобразително изкуство от свидетелството за основно образововане, преобразувани в точки.

Учениците, завършили специалността  „Графичен дизайн придобиват трета степен на професионална квалификация.

  • Приложение 1 ДПП за 2023-2024 уч. година
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Прием в 8. клас

Проекти с Illustrator

Проекти на ученици от специалност „Графичен дизайн“ с програмата Adobe Illustrator

 

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Проекти с Illustrator

Резултати от състезанието „Знам и мога“

ПРОТОКОЛ 2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ
ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ 2023 ГОД. –

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“, 2023 Г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Резултати от състезанието „Знам и мога“

Честита баба Марта

Ученици посетиха Центъра за настаняване от семеен тип в близост до училището и даруваха тамошните малчугани с мартеници, направени от самите тях. Толкова е хубаво да зарадваш друго дете, да бъдеш благороден и съпричастен! Доброто е заразно. Дано заразим повече хора!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Честита баба Марта

Проекти на ученици от специалност Графичен дизайн

проект: „Текст във фигури“ – 11. А клас – специалност „Графичен дизайн“

проект: „Геометрични фигури в Графичния дизайн“

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Проекти на ученици от специалност Графичен дизайн

График за прием в първи клас

– График за прием в 1. клас

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за График за прием в първи клас