Родителска среща

На 9 септември 2021 г. от 18:00 ч. в сградата на Пето СУ „Георги Измирлиев“ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от 1. клас

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Родителска среща

Важно!

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година –

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Важно!

В час по математика

Защото сме добър екип! Днес учители от прогимназиалния етап проведоха уроци с ученици от начален етап. Предстоят още уроци- по Човекът и природата и български език и литература.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за В час по математика

Ученици в ролята на учители

На 29.04.2021 г. ученичките Стела Стойчева и Йоана Харизанова от 5. Б клас, влязоха в ролята на учители по Математика, като преподаваха урок на съучениците си. Ученичките поднесоха урока с ентусиазъм и разбиране, а също така бяха подготвили задачи, които не затрудниха петокласниците.

Всички си пожелаха в бъдеще да има и др. такива часове.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ученици в ролята на учители

Заповед

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 12 клас, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.
1. Обучението за всички ученици ще провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
2. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание за втория учебен срок.
3. Начало на учебните часове:
3.1. за начален етап – 09.00 часа
3.2. за прогимназиален етап – 07.30 часа
3.3. за гимназиален етап – 07.30 часа
4. Продължителността на учебния час в електронна среда е, както следва:
4.1. за начален етап (1-4 клас) – 20 минути;
4.2. за прогимназиален етап (5-7 клас) – 30 минути;
4.3. за гимназиален етап (8-12 клас) – 40 минути;
6. График на учебните часове:
6.1. За начален етап (1-4 клас) :
1ч. 9.00- 9.20
2ч. 9.30- 9.50
ГМ 9.50- 10.10
3ч 10.10 – 10.30
4ч. 10.40 – 11.00
5ч. 11.10 – 11.30
6ч. 11.40 – 12.00
6.2. за прогимназиален етап (5-7 клас)
1ч. 7.30 – 8.00
2ч. 8.20 – 8.50
3ч. 9.10 – 9.40
ГМ 9.40 – 10.10
4ч. 10.10 – 10.40
5ч. 11.00 – 11.30
6ч. 11.50 – 12.20
6.3. за гимназиален етап (8-12 клас)
1ч. 7.30 – 8.10
2ч 8.20 – 9.00
3ч 9.10 – 9.50
ГМ 9.50 -10.10
4ч. 10.10 – 10.50
5ч. 11.00 – 11.40
6ч. 11.50 – 12.30
7ч. 12.40 – 13.20
7. По време на часовете камерите на учениците да са включени, на неприсъстващите се отбелязват отсъствия.
8. Учениците са длъжни да спазват училищните правила за обучение в електронна среда.
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед

Класиране-областен кръг на олимпиадата по БЗО

Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЗО

7. клас –

8. клас –

9. клас –

10. клас –

11-12. клас –

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Класиране-областен кръг на олимпиадата по БЗО

Резултати от Националната олимпиада по информационни технологии

Резултати от Националната олимпиада по информационни технологии –

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Резултати от Националната олимпиада по информационни технологии

Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“- 2021 г.

– Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“- 2021 г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“- 2021 г.

Областен кръг на състезанието „ИТ Знайко“

На 9 март в Пето СУ „Георги Измирлиев“ се проведе Областният кръг на състезанието „ИТ Знайко“. 15 ученици от 2 до 5. клас участваха с проекти – направления: Мултимедия, Програмиране и Уеб сайт.
2. клас – 2
3. клас – 3
5. клас – 10
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Областен кръг на състезанието „ИТ Знайко“

Заповед № РД-07-209 – 10.03.2021 г.

На основание чл. 259 от ЗПУО и Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. На РЗИ-Благоевград
Заповядвам
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 5-12. клас, считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г.
2. Обучението за учениците от посочените класове да се провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
3. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание.
4. Часовете се провеждат по посочените графици:
График на учебните часове за 5; 6 и 7. клас/30 минути/
1. 7,30-8,00
2. 8,20-8,50
3. 9,10-9,40
Голямо междучасие
4. 10,10-10,40
5. 11,00-11,30
6. 11,50-12,20
7. 12,30-13,00
График на учебните часове за гимназиален етап (8-12. клас)
1ч. 7.30 – 8.10
2ч 8.20 – 9.00
3ч 9.10 – 9.50
ГМ 9.50 -10.10
4ч. 10.10 – 10.50
5ч. 11.00 – 11.40
6ч. 11.50 – 12.30
7ч. 12.40 – 13.20
5. По време на часовете камерите на учениците да са включени, на неприсъстващите се отбелязват отсъствия.
6. Учениците са длъжни да спазват правилата за обучение в електронна среда, които са част от настоящата заповед.
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед № РД-07-209 – 10.03.2021 г.