Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Други документи


План за превенция на отпадане на ученици

План за превенция на отпадане на ученици от V СУ „Георги Измирлиев“ – Благоевград учебната 2017 -2018 година


План за превенция


Инструктаж за педагогическите специалисти

Консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент.

Консултиране


Предложения жалби и сигнали

Училищна процедура, за подаване, разглеждане на предложения, жалби и сигнали.

Жалби и сигнали


Училищна програма за образователна интеграция

Училищна програма за образователна интеграция на ученици от социолно уязвими групи и деца със СОП

Деца със СОП


Училищна програма за образователна интеграция

Училищна програма за образователна интеграция на ученици от социолно уязвими групи

Деца от соционално уязвими групи


Усложнена зимна обтановка

План за дейностите по осигуряване на нормален образователен процес

Усложнена зимна обтановка