Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Национални проекти и програмиНационални проекти и програми

Чрез участието на Пето СУ „Георги Измирлиев“ в различни национални проекти и програми се проявява грижата за неговите възпитаници.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

Национална програма „Училището – територия на учениците“ – Mодул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“.

Проект на Министерството на околната среда и водите „Обичам природата и аз участвам“.

Национална програма „Училищен плод“; и „Училищно мляко“.

Училището си сътрудничи с културните и с образователните институции на Община Благоевград. Традиционни са уроците ,провеждани на територията на Историческия музей в града, както и изявите в мероприятия на Обединен детски комплекс, на Младежкия дом и на Регионалната библиотека „Димитър Талев”.

По прграма „Културно наследство и съвременни изкуства“, съвместно с Държавна агенция „Архиви“ и РУО Благоевград, се организират арт работилници, в които учениците се обучават на съвременно изкуство.

С много музика и танци децата на Пето СУ посрещат своите празници. Особено тържествено те отбелязват патрона на училището – Георги Измирлиев.

Днес ние от Пето СУ се доверяваме на родителите , а и те на нас. Училищните мероприятия с активното участие на училищното настоятелство „Шанс “носят удовлетворение на всички. И всички ние – ученици, учители, родители, си пожелаваме Пето СУ да остане гостоприемен и слънчев дом, какъвто е бил досега.


Национална кампания „За чиста околна среда-2017г.“