Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Училищен правилникПравилник за учебната 2016/2017 учебна година

Правилник за дейността на училището за 2016/2017 учебна година, който е приет на педгогически съвет.


Правилник за учебният процес