Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Училищен правилникПравилник за учебната 2017/2018 учебна година

Правилник за дейността на училището за 2017/2018 учебна година, който е приет на педгогически съвет.


Правилник за учебният процес