Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград
Новини

Последни новини

img

08.12.2016Проектът "Твоят час"

През учебната 2016-2017 г. Пето СУ "Георги Измирлиев" се включи в реализация на проекта BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І\" е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и с подкрепата на МОН.
Проектът предвижда допълване, развитие и надграждане на знанията и уменията на учениците.
В училището са формирани 21 групи с 160 ученика. Групите са формирани по два основни принципа - за преодоляване на обучителни затруднения и групи по интереси.


img

08.02.2016Осмо регионално състезание по ИТ

За осма поредна година учениците и учителите от Пето СОУ „Георги Измирлиев” ще посрещнат участниците в регионалното състезание "Джон Атанасов - по стъпките на откривателя".
В състезанието участваха ученици от две възрастови групи - V-VIII и IX-XII клас. Те защитаваха пред комисията собствени проекти на тема: “Училището – територия на предизвикателства”.
Направленията за разработване на проектите за участие в състезанието по ИТ за група V – VIII класове са:
o WEB сайт;
o Мултимедийни приложения.
Направленията за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група IX – XIII класове са:
o Web сайт;
o Мултимедийни клипове;
o Компютърни приложения.
Участниците в състезанието се представиха отлично.
В малката възрастова група отлично се представиха учениците от I ОУ "Св. св. Кирил и Методи" ог град Гоце Делчев с ръководител Людмила Дерменджиева.
Отлично се прадставиха и учениците от V СОУ „Георги Измирлиев” с ръководител Лилия Парашкевова
В голямата възрастова група най-добре се представиха учениците от ПМГ "Акад. С. Корольов" - гр. Благоевград с ръководители Христина Василева и Ирина Малешевска, ПМГ "Яне Сандански" град Гоце Делчев с ръководител Ирина Горанова и ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград с ръководители Елза Маламова, Илияна Бицова и Стефка Михаилова.


Съобщения

 • II кръг на състезанието " Великденско приключение"

  Състезание по български език и математика за учениците от I - IV клас - II кръг " Великденско приключение" ще се проведе на 13.03.2019 г. / събота/.

  Регистрирани за участие са 223 ученици, които са постигнали необходимите 75% от максималния брой точки на I кръг - " Коледно предизвикателство".

  Всички участници трябва да заемат местата си в съответната зала, не по- късно от 9.55 ч. на 13.04.2019 г. Необходимо е да носят химикал, цветни моливи и чертожни инструменти.

  Продължителността на състезанието е два астрономически часа.

  От организаторите на състезанието

  11.04.2019 г.
 • Стипедии за постигнати образователни резултати и подпомагане достъпа до образование

  Успех във възпитанието и обучението на учениците е заложен в триединството: учител- ученик- родител. Затова главна задача трябва да бъде превръщането на родителите в отбор от съмишленици. Необходими са анкети, проучвания разговори с цел да се състави социалния паспорт, статут на родителите, за да се определят средствата и методите на работа с тях.

  ПРОТОКОЛ № 4

  10.03.2019 г.
 • Иновативно училище на България

  Ние от Уча.се сме щастливи да Ви обявим за „Иновативно училище на България“. Радваме се, че заедно с Вас, иновативните директори, учители и училища, ежедневно подобряваме българското образование.

  Училището получава специално място на картата на „Иновативните училища на Уча.се в България“ в сайта на Уча.се.

  За нас е чест, че имаме възможността да работим с прекрасни професионалисти като Вас!

  Благодарим Ви за подкрепата!

  16.01.2019 г.

Нашето училище


img

img