Училищен бюджетДелегиран бюджет към 31.03.2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г.

Делегиран бюджет към март 2019 г.

Начален бюджет за 2019 г.

Делегирания бюджет към 31.12.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за СЕС-КСФ към 31.12.2018 г.

Делегирания бюджет към 31.12.2018 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.

Делегирания бюджет за 2018 год.

Отчетни данни по ЕБК за СЕС-КСФ-2 към 30.09.2018 г.

Делегирания бюджет за 2018 год.

Отчетни данни по ЕБК за СЕС-КСФ-1 към 30.09.2018 г.

Делегирания бюджет за 2018 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г.

Делегирания бюджет за 2018 год.

Делегирания бюджет на Пето СУ “Георги Измирлиев” – Благоевград към 31.03.2018 год.

Делегиран бюджет към 30.06.2018 година

Делегирания бюджет на Пето СУ “Георги Измирлиев” – Благоевград към 30.06.2018 год.

Делегиран бюджет за 30.06.2018 година

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

Делегиран бюджет за 30.06.2018 година

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета