Училищни комисииПовишаване качеството на учебния процес

Училищна комисия има основна задача да оптимизирано взаимодействие на учителя с учениците и родителите им.

Състав на комисията:

 • Таня Хаджиева
 • Малинка Сливкова
 • Людмила Борисова
 • Валя Илиева

Мерки за повишаване качеството на учебния процес

Превенция на отпадането на ученици за 2017 - 2018 год.

Комисията има за цел повишаване на ефективността от дейността на педагогическия състав за намаляване на отпадането на учениците от училище.

Състав на комисията:

 • Екатерина Цветанова
 • Мария Жостова
 • Камелия Георгиева

План за превенция на отпадането на учениците от училище

Занимания по интереси

Училищната комисия предлага методи за целодневната организация на учебния ден, създава условия за включване на децата в нови форми на извънкласни дейности – занимания по интереси.

Този тип организация на обучението спомага за подобряване на социализацията на децата в рамките на училището.

Състав на комисията:

 • Анка Стоицова
 • Любчо Тиляшев
 • Румяна Василева
 • Виолета Политова

Занимания по интереси

Целодневна организация на учебния ден

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневното обучение в Пето СУ „Георги Измирлиев” град Благоевград през учебната 2017/2018 година.

Състав на комисията:

 • Катерина Чимева
 • Любчо Тиляшев
 • Лилия Шавулеваа
 • Райна Чимева

Целодневна организация на учебния ден