Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Прием осми класПрием на ученици след завършен 8. клас

Профил "Технологичен - Предприемачество и бизнес " - 26 ученици

Балообразуващи предмети:

  • * утроената оценка по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование;
  • * оценката по география и икономика от свидетелството за завършено средно образование;
  • * оценката по български език и литература от свидетелството за завършено средно образование.

Ако при класиране има ученици с еднакъв бал, то тогава се прибавя и общият успех от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети:

  • * Технологии /Пазарна икономика, Маркетинг и реклама, Предприемачество, Счетоводство на предприятието, Пари, банки и финансови пазари, География и световна търговия/;
  • * Информационни технологии;
  • * География и икономика.

Предприемачество и бизнес