Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Прием седми класПрием на ученици след завършен 7. клас

"Технологичен" с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици

Балът в профил „Технологичен - информационни технологии и графичен дизайн” прием след VІІ клас се формира, както следва: Удвояват се точките от тестовете по БЕЛ и Математика и се прибавят /оценките, преобразувани в точки/ точките от ИТ и ГИ. Максималният бал е 500 точки.

Тест БЕЛ х 2 + Тест Математика х 2 + точки от ИТ и ГИ /200 +200+ 50 + 50/

Балообразуващи предмети:

  • * удвоената оценката от изпита по български език и литература;
  • * удвоената оценка от изпита по математика;
  • * оценката по ИТ от удостоверението за завършен 7. клас;
  • * оценката по география и икономика от удостоверението за завършен 7. клас.

Профилиращи предмети за вариант на УУП - с разширено изучаване на чужд език /английски езк/:

  • * Предприемацество;
  • * География и икономика;
  • * Информационни технологии;

Информационни технологии