Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Администрация

Мария Котева

Директор
Завършила СУ ”Климент Охридски”, факултета по Славянски филологии – Българска филология. През 2002 завършила право в ЮЗУ „Нефит Рилски”.
От 1988 г. до 2002 г. учител по БЕЛ в V СУ „Георги Измирлиев” .
От 2002 - помощник – директор по учебната дейност.
От 2010 г. - директор на V СУ „Георги Измирлиев”.


Даниела Цветанова

Пом. директор по учебната дейностПрез 2002г. завършва специалност „Стопански и финансов контрол” с магистърска степен. От 2002 г. работи V СУ „Георги Измирлиев”, като учител по икономически дисциплини – Счетоводство; Финанси; Маркетинг.