Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


Учители

Мая Христова

Български език и литература


Висше образование завършва във Великотърновски университет „Св. св. Килрил и Методи” - гр.Велико Търново, специалност – Български език и литература. От 2015 г. е преподавател по български език и литература в V СУ „Георги Измирлиев”.

София Далева

Български език и литература


Висше образование завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Български език и литература. От 2004 г. е преподавател по български език и литература в V СУ „Георги Измирлиев”.

Мария Жостова

Български език и литература


Завършила е висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Българска филология. От януари 1999 г. е преподавател по български език и литература в V СУ „Георги Измирлиев”.

Румяна Герганова

Английски език


Висшето си образование, българска филология, завършва в СУ „Св. Климент Охридски” - София. Впоследствие завършва английска филология в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. В V СУ „Георги Измирлиев” работи от 2000 г., като учител по английски език.

Екатерина Цветанова

Английски език


Висшето си образование, българска филология, завършва в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Впоследствие завършва английска филология в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. В V СУ „Георги Измирлиев” работи от 2013 г., като учител по английски език.

Малинка Сливкова

Английски език


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Английска филология. От 2011 г. е преподавател по английски език в V СУ „Георги Измирлиев”.

Спаска Димитрова

Руски език


Висшето си образование, българска филология, завършва в СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва и руска филология в СУ „Св. Климент Охридски”- София. В V СУ „Георги Измирлиев” работи от 2016 г., като учител по руски език.

Венета Ризова

Математика


Завършва висшето си образование в ПУ „Паисий Хилендарски” – град Пловдив, специалност – Математика. От януари 1991 г. е преподавател по математика в V СУ „Георги Измирлиев”.

Лидия Христова

Математика


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Физика и Математика. От 2016 г. е преподавател по математика в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Нели Милушева

Информатика и ИТ


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Педагогика на обучението по математика и информатика. От 2008 г. е преподавател по информатика и ИТ в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Миглена Янева

Информатика и ИТ


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Педагогика на обучението по техника и технологии. Впоследствие завършва информатика в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. От 2001 г. е преподавател по информатика и ИТ в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Мариела Насина

Информатика и ИТ


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Педагогика на обучението по техника и технологии. Впоследствие завършва информатика в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. От 2000 г. е преподавател по информатика и ИТ в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Екатерина Валеова

Физика и астрономия


Висше образование завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” - гр.Благоевград, специалност – Физика, специализация – Учител по физика и метрология. Завършва и химия в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Преподавала е в СОУИЧЕ „Климент Охридски”, а в момента преподава физика и химия в V СУ „Георги Измирлиев”.

Таня Хаджиева

Биология и здравно образование


Завършва висшето си образование в ПУ „Паисий Хилендарски” – град Пловдив, специалност – Биология и здравно образование. От 2003 г. е преподавател по Биология и здравно образование в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Мария Гоцина

Обществени науки


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Обществени науки. От 2016 г. е преподавател по Философия и психология в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Иван Рупов

История и цивилизация


Завършва висшето си образование във ЮЗУ „Неофит Рилски” - гр. Благоевград, специалност – История и цивилизация. От 2017 г. е преподавател по История и цивилизация в V СУ „Георги Измирлиев”.

Йорданка Бенгюзова

География и икономика


Висшето си образование, география и икономика, завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – География и икономика. От 2016 г. е преподавател по География и икономика в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Росица Котовска

Технологии и предприемачество, изобразително изкуство


Висшето си образование, Педагогика на обучението по техника и технологии и изобразително изкуство , завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Педагогика на обучението по техника и технологии. От 1990 г. е преподавател по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Веселка Стойчева

Музика


Висшето си образование, Музикална педагогика, завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Педагогика на обучението по техника и технологии. От 2013 г. е преподавател по Музика в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Елена Андонова

Физическо възпитание


Висшето си образование, Физическа култура и спорт, завършва в ВИФ „Васил Левски” – град София, специалност – Педагогика на обучението по техника и технологии. От 1985 г. е преподавател по Физическо възпитание в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Красимир Айков

Физическо възпитание


Висшето си образование, Физическа култура и спорт, завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград. От 2015 г. е преподавател по Физическо възпитание в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Анка Стоицова

НУП (начален учител)

От 1983 година е редовна студентка във ВПИ – Благоевград. Висшето си образование е завършила през 1987 със специалност „Начална училищна педагогика”. От 01.11.1989 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.
През 1994 г. е придобла в СУ – ЦИУУ – град София втори клас – квалификация. През 2008 г. завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” – курс на обучение за придобиване за допълнителна професионална квалификация – учител по ИТ в начално училищна възраст.

Милена Тумбева

НУП (начален учител)

Висшето си образование със специалност „Начална училищна педагогика” завършва в СУ „Св. Климент Охридски” - София. От 1984 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Ася Разсолкова

НУП (начален учител)

Висшето си образование със специалност „Начална училищна педагогика” завършва в СУ „Св. Климент Охридски” - София. От 1982 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Любчо Тиляшев

НУП (начален учител)

Висшето си образование със специалност „Начална училищна педагогика” завършва в СУ „Св. Климент Охридски” - София. От 1983 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Валя Илиева

НУП (начален учител)

Висшето си образование със специалност „Начална училищна педагогика” завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград. От 1980 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Камелия Георгиева

НУП (начален учител)

Висшето си образование със специалност „Начална училищна педагогика” завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград. От 1980 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Севдалина Тодорова

НУП (начален учител)

Висшето си образование със специалност „Начална училищна педагогика” завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград. От 1981 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Катюша Чимева-Гоцева

НУП (начален учител)

Висшето си образование със специалност „Начална училищна педагогика” завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград. От 1983 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Румяна Василева

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Начална училищна педагогика. От 2015 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Райна Чимева

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Начална училищна педагогика. От 2015 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Снежана Златинова

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски” - София, специалност – Начална училищна педагогика. От 1984 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Виолета Политова

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски” - София, специалност – Начална училищна педагогика. От 2011 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Радослава Стойчева

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Начална училищна педагогика. От 2014 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Татяна Стойчева

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Начална училищна педагогика. От 1995 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Людмила Борисова

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Начална училищна педагогика. От 1989 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.

Лилия Шавулеваа

НУП (начален учител)


Завършва висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски” – град Благоевград, специалност – Начална училищна педагогика. Впоследствие завършва Английска филология в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. От 2000 г. е назначена в V СОУ „Георги Измирлиев”.