Важно за родителите на учениците от 1. б клас

Важно за родителите на учениците от 1 б клас

От 16.11.2020 г. /понеделник/ до 20.11.2020 г. /петък/ вкл. учениците от 1б клас преминават на обучение в електронна среда поради наложена карантина.
Учебните часове са с продължителност 20 /двадесет/ минути и се провеждат съобразно утвърденото седмично разписание.
1. 9.00 -9.20 часа
2. 9:30 – 9:50 часа
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3. 10:10-10:30 часа
4. 10:40 – 11:00 часа
5. 11:10 – 11:30 часа

Начален час на часовете за самоподготовка и заниманията по интереси – 13.30 часа

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.