ВАЖНО

ВАЖНО за учениците от Пето СУ „Георги Измирлиев“ и техните родители!!!

Учебните занятия за учениците от 1 до 5 клас /вкл./ са присъствени.
Учениците от 6-12 клас се обучават в електронна среда от разстояние/дистанционно/ за периода от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 година по посочените графици:

График на учебните часове за 6 и 7 клас
1. 7:30-8:00
2. 8:20-8:50
3. 9:10-9:40

Голямо междучасие

4. 10:10-10:40
5. 11:00-11:30
6. 11:50-12:20
7. 12:30-13:00

За учениците от 8-12 клас часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание
Начало 7:30 часа и продължителност 40 минути

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.