Дистанционно обучение

 

Заповед

  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 12 клас, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
  2. Обучението за всички ученици ще провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
  3. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание.

– Правила за поведение при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

– ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА