Дистанционно обучение

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА