Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

Училището обявява прием на ученици в осми клас по специалносттаГрафичен дизайн“ , професия“ Графичен дизайнер“ с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение -5 години

Една паралелка –  26 ученици

Балообразуване: Удвоява се резултатът от НВО по български език и литература  и математика  и се прибавят оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование , преобразувани в точки.

Учениците, завършили специалността  „Графичен дизайн, придобиват трета степен на професионална квалификация.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.