Заповед от 29.1.2021 г.

1. Възстановяват се присъствените учебни занятия зя учениците 512. клас на ротационен принцип по график, както следва:

1.1. от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

1.2. от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

1.3. от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Covid-19 мерки

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.