Заповед № РД-07-209 – 10.03.2021 г.

На основание чл. 259 от ЗПУО и Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. На РЗИ-Благоевград
Заповядвам
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 5-12. клас, считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г.
2. Обучението за учениците от посочените класове да се провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
3. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание.
4. Часовете се провеждат по посочените графици:
График на учебните часове за 5; 6 и 7. клас/30 минути/
1. 7,30-8,00
2. 8,20-8,50
3. 9,10-9,40
Голямо междучасие
4. 10,10-10,40
5. 11,00-11,30
6. 11,50-12,20
7. 12,30-13,00
График на учебните часове за гимназиален етап (8-12. клас)
1ч. 7.30 – 8.10
2ч 8.20 – 9.00
3ч 9.10 – 9.50
ГМ 9.50 -10.10
4ч. 10.10 – 10.50
5ч. 11.00 – 11.40
6ч. 11.50 – 12.30
7ч. 12.40 – 13.20
5. По време на часовете камерите на учениците да са включени, на неприсъстващите се отбелязват отсъствия.
6. Учениците са длъжни да спазват правилата за обучение в електронна среда, които са част от настоящата заповед.
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.