Родители

 Заявление за записване в дневна форма на обучение

Декларация за информирано съгласие от родител за снимки на детето

 Заявление за отсъствие до 7 дни

 Заявление за отсъствие до 3 дни

– Събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

– Приложение за тестове за SARS -Cov 2