Самостоятелна форма

 

Самостоятелна форма за обучение през 2022/2023 година

 

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение