Самостоятелна форма

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

– Самостоятелна форма за обучение през 2023/2024 година

Самостоятелна форма за обучение през 2022/2023 година

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение