Учебни планове

 

– Училищен учебен план за 2020/2021 година

  – Училищен учебен план за самостоятелна форма за учебната 2020/2021 година

  – Училищен учебен план за 2019/2020 година