Контакти

Пето средно училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград

2700 Благоевград, Област Благоевград, Р. България
ул. „Христо Чернопеев“ № 16
тел: +359 73 83 15 08
е-mail: info-102060@edu.mon.bg
GPS кординати: 42.024974, 23.103998