Прием в 1. клас за учебната 2024/2025 година

График на дейностите

 1. Подаване на документи за участие в първо класиране: от 31.05 до 07.06.2024
 2. Обявяване на резултатите от първо класиране – 11. 06.2024 г.
 3. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и заявление по образец /Приложение № 2/ – 12 до 14 юни 2024 г.
 4. Подаване на документи /прехвърляне на Заявление за участие във второ класиране в училището при обявени свободни места: от 17.06. до 20.06.2024г.
 5. Обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране – 24.06.2024г. 
 6. Подаване на документи от родителите/настойниците за записване след второ класиране с оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и заявление по образец /Приложение № 2/ – до 26 юни 2024 г.
 7. Публикуване на информация за записаните ученици по паралелки – 1 юли 2024 г.
 8. Подаване на заявление /Приложение № 2/ за попълване на обявените свободни места (за свободни места се считат местата необходими за достигане на максимален брой – 22 ученици в паралелка) – до 10 септември 2024 г.

  РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

  от 8:00 – 12:00 и от 13:00 – 17:30ч

   Първи етаж ( главен вход)

  Зала: Игротека

  При записване е необходимо да се носи:

  1. Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване)
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група копие или Декларация за училищна готовност
  3. Ксерокопие от лична карта на подаващия заявлението за записване за удостоверяване на постоянен/настоящ адрес на родителя/настойник

   

  Публикувано в Новини. Постоянна връзка.