Прием в 1. клас

Прием в 1. клас

Прием в 1. клас за учебната 2024/2025 година

График на дейностите:

  1. Подаване на документи за участие в първо класиране: от 31.05 до 07.06.2024
  2. Обявяване на резултатите от първо класиране и записване: на 11. 06.2024г.
  3. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и заявление по образец /Приложение № 2/ – 12 до 14 юни 2024 г.
  4. Подаване на документи /прехвърляне на Заявление за участие във второ класиране в училището при обявени свободни места: от 17.06. до 20.06.2024г.
  5. Обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране – 24.06.2024г. 
  6. Подаване на документи от родителите/настойниците за записване след второ класиране с оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и заявление по образец /Приложение № 2/ – до 26 юни 2024 г.
  7. Публикуване на информация за записаните ученици по паралелки – 1 юли 2024 г.
  8. Подаване на заявление /Приложение № 2/ за попълване на обявените свободни места (за свободни места се считат местата необходими за достигане на максимален брой – 22 ученици в паралелка) – до 10 септември 2024 г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.