Прием в 8. клас

Прием за 2023/2024 учебна година

Държавен план-прием в VIII клас

за учебната 2023/2024 година

 Пето средно училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград обявява прием на ученици в осми клас по специалносттаГрафичен дизайн“, професия “Графичен дизайнер“ с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение -5 години

Една паралелка –  26 ученици

Балообразуване: Удвоява се резултатът от  НВО по български език и литература  и математика  и се прибавят оценките по информационни технологии и изобразително изкуство от свидетелството за основно образововане, преобразувани в точки.

Учениците, завършили специалността  „Графичен дизайн придобиват трета степен на професионална квалификация.

  • Приложение 1 ДПП за 2023-2024 уч. година
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.