Прием на ученици в 8. клас

На основание  Заповед № РД09-891/24.04.2023 година на министъра на образованието и науката  Пето СУ  „ Георги Измирлиев” –Благоевград обявява 1 (едно) свободно място в паралелкта по специалност „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”.

Балът се образува, както следва:  2 х БЕЛ + 2 х Мат. + ИТ + ИИ

Когато има ученици с равен бал, се прибавя оценката по АЕ (приравнена в точки) от свидетелството за основно образование (съгласно решение на ПС).

График на дейностите по прием на ученици в 8. клас.

Подаване на документи за участие в класиране (заявление): от 17.08.2023 г. до 22.08.2023 г.вкл. до 17.00 часа

Обявяване на класирането  на 23.08.2023 г.

Записване на 24.08.2023 г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.