Прием

  •  Прием в 1. клас
  • График на дейностите по прием на ученици в 1.клас за учебната 2024/2025 г.
  • Подаване на документи за участие в първо класиране: от 31.05 до 07.06.2024
  • Обявяване на резултатите от първо класиране – 11. 06.2024 г.
  • Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и заявление по образец /Приложение № 2/ – 12 до 14 юни 2024 г.
  • Подаване на документи /прехвърляне на Заявление за участие във второ класиране в училището при обявени свободни места: от 17.06. до 20.06.2024г.
  • Обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране – 24.06.2024г. 
  • Подаване на документи от родителите/настойниците за записване след второ класиране с оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и заявление по образец /Приложение № 2/ – до 26 юни 2024 г.
  • Публикуване на информация за записаните ученици по паралелки – 1 юли 2024 г.
  • Подаване на заявление /Приложение № 2/ за попълване на обявените свободни места (за свободни места се считат местата необходими за достигане на максимален брой – 22 ученици в паралелка) – до 10 септември 2024 г.