Прием в I клас

 

ГРАФИК за прием в първи клас

2020 – 2021 учебна година

Изменение на графика за прием в първи клас

За бъдещите първокласници сме осигурили екипи от висококвалифицирани учители с дългогодишен опит и новаторско мислене.

г-жа Ася Разсолкова – старши учител, начален етап на основното образование

г-жа Татяна Стойчева – старши учител, начален етап на основното образование

г-жа Милена Тумбева – старши учител, начален етап на основното образование

г-жа Румяна Василева – – старши учител, начален етап на основното образование