Прием в I клас

ГРАФИК за прием в първи клас

2023-2024 година

Заявление за участие в класиране за прием в първи клас –

  • График на дейностите за прием на ученици в първи клас

2022 – 2023 година

– График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

2020 – 2021 учебна година

– списък на учениците класирали се за 1 клас през учебната 2020/2021 година. След първо класиране няма свободни места. В училището няма да се извършва второ класиране

Изменение на графика за прием в първи клас

За бъдещите първокласници сме осигурили екипи от висококвалифицирани учители с дългогодишен опит и новаторско мислене.

г-жа Ася Разсолкова – старши учител, начален етап на основното образование

г-жа Татяна Стойчева – старши учител, начален етап на основното образование

г-жа Милена Тумбева – старши учител, начален етап на основното образование

г-жа Румяна Василева –  старши учител, начален етап на основното образование