Проект „Образование за утрешния ден“

Учениците участват с голям интерес в часовете по проекта и активно изпълняват поставените им задачи. Учениците разработиха игри като на практика упражниха, надградените  знания по кодиране в средата за програмиране  Scratch. Бяха разработени игри от тип лабиринти, шутъри, игри с нива и  контроли. Учениците могат да проектират и реализират несложна компютърна игра

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.