Резултати от олимпиадата „Знам и мога“

-ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ 2024 ГОД.

Писмените работи на учениците, които не откриват имената си в списъка с резултати, са предложени за участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“.

Националната комисия разсекретява имената и след проверка Министерството на образованието и науката ще обяви имената на допуснатите до националния кръг.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.