Резултати от състезанието „Знам и мога“

ПРОТОКОЛ 2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ
ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ 2023 ГОД. –

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“, 2023 Г.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.