Рисунки в координатна система

Проект „Декартова координатна система“, VІ клас
Рисунки върху декартова координатна система
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.