Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ден на розовата фланелка

Заповед от 29.1.2021 г.

1. Възстановяват се присъствените учебни занятия зя учениците 512. клас на ротационен принцип по график, както следва:

1.1. от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

1.2. от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

1.3. от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Covid-19 мерки

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед от 29.1.2021 г.

Щедра Коледа за Пето СУ „ Георги Измирлиев” Благоевград

 

За да обхванем всички ученици за обучение в електронна среда от разстояние и за да реализираме в пълен обем урочната дейност, училището осигури 20 нови 8 -ядрени таблета Lenovo, модел 2020г. и интернет за тях.

За  учениците от паралелките по професията  Графичен дизайн училището закупи – 28 графични таблета,нови компютри, за да работят със софтуера  за професионалното им обучение.

Вече са раздадени и лаптопите, осигурени от МОН.

Оптимистично, вдъхновящо и ангажиращо.

Наред са резултатите и постиженията.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Щедра Коледа за Пето СУ „ Георги Измирлиев” Благоевград

Заповед за обучението от 30 ноември до 21 декември 2020 г.

Заповед № РД -07 – 101/27.11. 2020 г.
На основание чл. 259 от ЗПУО и заповед №-РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповядвам

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 12 клас, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
2. Обучението за всички ученици ще провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
3. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание.
4. Начало на учебните часове:
4.1. за начален етап – 09.00 часа
4.2. за прогимназиален етап – 07.30 часа
4.3. за гимназиален етап – 07.30 часа
5. Продължителността на учебния час в електронна среда е, както следва:
5.1. за начален етап (1-4 клас) – 20 минути;
5.2. за прогимназиален етап (5-7 клас) – 30 минути;
5.3. за гимназиален етап (8-12 клас) – 40 минути;
6. График на учебните часове:
6.1. За начален етап(1-4 клас) :
1ч. 9.00- 9.20
2ч. 9.30- 9.50
ГМ 9.50- 10.10
3ч 10.10 – 10.30
4ч. 10.40 – 11.00
5ч. 11.10 – 11.30
6ч. 11.40 – 12.00

6.2. за прогимназиален етап (5-7 клас)
1ч. 7.30 – 8.00
2ч. 8.20 – 8.50
3ч. 9.10 – 9.40
ГМ 9.40 – 10.10
4ч. 10.10 – 10.40
5ч. 11.00 – 11.30
6ч. 11.50 – 12.20
6.3. за гимназиален етап (8-12 клас)
1ч. 7.30 – 8.10
2ч 8.20 – 9.00
3ч 9.10 – 9.50
ГМ 9.50 -10.10
4ч. 10.10 – 10.50
5ч. 11.00 – 11.40
6ч. 11.50 – 12.30
7ч. 12.40 – 13.20
7. По време на часовете камерите на учениците да са включени, на неприсъстващите се отбелязват отсъствия.
8. Учениците са длъжни да спазват правилата за обучение в електронна среда, които са част от настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Цветанова – ЗДУД.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед за обучението от 30 ноември до 21 декември 2020 г.

Важно за родителите на учениците от 1. б клас

Важно за родителите на учениците от 1 б клас

От 16.11.2020 г. /понеделник/ до 20.11.2020 г. /петък/ вкл. учениците от 1б клас преминават на обучение в електронна среда поради наложена карантина.
Учебните часове са с продължителност 20 /двадесет/ минути и се провеждат съобразно утвърденото седмично разписание.
1. 9.00 -9.20 часа
2. 9:30 – 9:50 часа
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3. 10:10-10:30 часа
4. 10:40 – 11:00 часа
5. 11:10 – 11:30 часа

Начален час на часовете за самоподготовка и заниманията по интереси – 13.30 часа

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Важно за родителите на учениците от 1. б клас

Седмица на професионалните умения

В Седмицата на професионалните умения учениците от Пето СУ имат задачата да подготвят брошури, плакати, презентации, кратки филми с послание за безопасен Интернет и вредата от използването на смарт телефони и таблети.

Най-интересните проекти ще участват в училищен конкурс.
Дейностите, организирани в този период са насочени към кариерното ориентиране на учениците, обучаващи се в специалност: „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Седмица на професионалните умения

ВАЖНО

ВАЖНО за учениците от Пето СУ „Георги Измирлиев“ и техните родители!!!

Учебните занятия за учениците от 1 до 5 клас /вкл./ са присъствени.
Учениците от 6-12 клас се обучават в електронна среда от разстояние/дистанционно/ за периода от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 година по посочените графици:

График на учебните часове за 6 и 7 клас
1. 7:30-8:00
2. 8:20-8:50
3. 9:10-9:40

Голямо междучасие

4. 10:10-10:40
5. 11:00-11:30
6. 11:50-12:20
7. 12:30-13:00

За учениците от 8-12 клас часовете се провеждат по утвърденото седмично разписание
Начало 7:30 часа и продължителност 40 минути

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ВАЖНО

Защо да бъдеш графичен дизайнер е идеалната професия?

Във връзка със седмицата на професионалните умения група ученици от 10. А клас посетиха рекламно студио „Сиберия“ с цел запознаване с професията Графичен дизайнер. Учениците разбраха етапите и начина на изработване на бизнес карти (визитки). Научиха, че работата на графичния дизайнер всеки ден е различен, а всяка нова задача – креативно предизвикателство. Предимство на професията е, че ако имаш нужните умения, то винаги ще имаш много възможности за работа, тъй като всеки бизнес има нужда от квалифициран графичен дизайнер.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Защо да бъдеш графичен дизайнер е идеалната професия?

Седмица на професионалните умения

От 09 до 13 ноември 2020 г., в Пето СУ „Георги Измирлиев“ се провежда Седмица на професионалните умения.

Дейностите, организирани в този период са насочени към кариерното ориентиране на учениците, обучаващи се в специалност: „Графичен дизайн”, професия „Графичен дизайнер”.

Една от дейностите е учениците да се превъплатят в ролята на рекламни агенти и да направят дизайн на бизнес карти на реални фирми в града. Изработените материали ще участват в конкурс и ще бъдат показани в училищна изложба.

Мострите на визитните картички ще бъдат предоставени безплатно на фирмите, които при желание могат да поръчат по-голям брой визитки.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Седмица на професионалните умения

Писмо от Регионално управление на образованието – Благоевград

– Писмо от Регионално управление на образованието – Благоевград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Писмо от Регионално управление на образованието – Благоевград