Класиране-областен кръг на олимпиадата по БЗО

Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЗО

7. клас –

8. клас –

9. клас –

10. клас –

11-12. клас –

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Класиране-областен кръг на олимпиадата по БЗО

Резултати от Националната олимпиада по информационни технологии

Резултати от Националната олимпиада по информационни технологии –

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Резултати от Националната олимпиада по информационни технологии

Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“- 2021 г.

– Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“- 2021 г.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“- 2021 г.

Областен кръг на състезанието „ИТ Знайко“

На 9 март в Пето СУ „Георги Измирлиев“ се проведе Областният кръг на състезанието „ИТ Знайко“. 15 ученици от 2 до 5. клас участваха с проекти – направления: Мултимедия, Програмиране и Уеб сайт.
2. клас – 2
3. клас – 3
5. клас – 10
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Областен кръг на състезанието „ИТ Знайко“

Заповед № РД-07-209 – 10.03.2021 г.

На основание чл. 259 от ЗПУО и Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. На РЗИ-Благоевград
Заповядвам
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 5-12. клас, считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г.
2. Обучението за учениците от посочените класове да се провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
3. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание.
4. Часовете се провеждат по посочените графици:
График на учебните часове за 5; 6 и 7. клас/30 минути/
1. 7,30-8,00
2. 8,20-8,50
3. 9,10-9,40
Голямо междучасие
4. 10,10-10,40
5. 11,00-11,30
6. 11,50-12,20
7. 12,30-13,00
График на учебните часове за гимназиален етап (8-12. клас)
1ч. 7.30 – 8.10
2ч 8.20 – 9.00
3ч 9.10 – 9.50
ГМ 9.50 -10.10
4ч. 10.10 – 10.50
5ч. 11.00 – 11.40
6ч. 11.50 – 12.30
7ч. 12.40 – 13.20
5. По време на часовете камерите на учениците да са включени, на неприсъстващите се отбелязват отсъствия.
6. Учениците са длъжни да спазват правилата за обучение в електронна среда, които са част от настоящата заповед.
Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед № РД-07-209 – 10.03.2021 г.

Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Ден на розовата фланелка

Заповед от 29.1.2021 г.

1. Възстановяват се присъствените учебни занятия зя учениците 512. клас на ротационен принцип по график, както следва:

1.1. от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

1.2. от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

1.3. от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Covid-19 мерки

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед от 29.1.2021 г.

Щедра Коледа за Пето СУ „ Георги Измирлиев” Благоевград

 

За да обхванем всички ученици за обучение в електронна среда от разстояние и за да реализираме в пълен обем урочната дейност, училището осигури 20 нови 8 -ядрени таблета Lenovo, модел 2020г. и интернет за тях.

За  учениците от паралелките по професията  Графичен дизайн училището закупи – 28 графични таблета,нови компютри, за да работят със софтуера  за професионалното им обучение.

Вече са раздадени и лаптопите, осигурени от МОН.

Оптимистично, вдъхновящо и ангажиращо.

Наред са резултатите и постиженията.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Щедра Коледа за Пето СУ „ Георги Измирлиев” Благоевград

Заповед за обучението от 30 ноември до 21 декември 2020 г.

Заповед № РД -07 – 101/27.11. 2020 г.
На основание чл. 259 от ЗПУО и заповед №-РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповядвам

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 12 клас, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
2. Обучението за всички ученици ще провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
3. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание.
4. Начало на учебните часове:
4.1. за начален етап – 09.00 часа
4.2. за прогимназиален етап – 07.30 часа
4.3. за гимназиален етап – 07.30 часа
5. Продължителността на учебния час в електронна среда е, както следва:
5.1. за начален етап (1-4 клас) – 20 минути;
5.2. за прогимназиален етап (5-7 клас) – 30 минути;
5.3. за гимназиален етап (8-12 клас) – 40 минути;
6. График на учебните часове:
6.1. За начален етап(1-4 клас) :
1ч. 9.00- 9.20
2ч. 9.30- 9.50
ГМ 9.50- 10.10
3ч 10.10 – 10.30
4ч. 10.40 – 11.00
5ч. 11.10 – 11.30
6ч. 11.40 – 12.00

6.2. за прогимназиален етап (5-7 клас)
1ч. 7.30 – 8.00
2ч. 8.20 – 8.50
3ч. 9.10 – 9.40
ГМ 9.40 – 10.10
4ч. 10.10 – 10.40
5ч. 11.00 – 11.30
6ч. 11.50 – 12.20
6.3. за гимназиален етап (8-12 клас)
1ч. 7.30 – 8.10
2ч 8.20 – 9.00
3ч 9.10 – 9.50
ГМ 9.50 -10.10
4ч. 10.10 – 10.50
5ч. 11.00 – 11.40
6ч. 11.50 – 12.30
7ч. 12.40 – 13.20
7. По време на часовете камерите на учениците да са включени, на неприсъстващите се отбелязват отсъствия.
8. Учениците са длъжни да спазват правилата за обучение в електронна среда, които са част от настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Цветанова – ЗДУД.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед за обучението от 30 ноември до 21 декември 2020 г.

Важно за родителите на учениците от 1. б клас

Важно за родителите на учениците от 1 б клас

От 16.11.2020 г. /понеделник/ до 20.11.2020 г. /петък/ вкл. учениците от 1б клас преминават на обучение в електронна среда поради наложена карантина.
Учебните часове са с продължителност 20 /двадесет/ минути и се провеждат съобразно утвърденото седмично разписание.
1. 9.00 -9.20 часа
2. 9:30 – 9:50 часа
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
3. 10:10-10:30 часа
4. 10:40 – 11:00 часа
5. 11:10 – 11:30 часа

Начален час на часовете за самоподготовка и заниманията по интереси – 13.30 часа

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Важно за родителите на учениците от 1. б клас