Училището

 

– Годишен план за учебната 2020 / 2021 г.

– Стратегия за развитие

– Свободни места за учебната 2020 /2021 г.

– Мерки за повишаване качеството на образованието

– Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година

– Дневен режим на институцията