История

Постепенното увеличаване на населението в града, свързано с естествения прираст и нуждите на развиващата се тютюнева и занаятчийска промишленост, налага откриването на начално училище и в IV участък на гр. Горна Джумая /Благоевград/.
Началната година е документирана със статистическо сведение за учителския персонал през учебната 1929/30 година. От 10.06.1930 г. на Окръжен училищен инспекторат се съобщава, че се одобрява именуването на училището „Георги Измирлиев”. Първият учителски колектив се е състоял от 5 учители, а броят на учениците през втората учебна година е бил 229, от които 127 момчета и 102 момичета.