Профил на купувача

 

– Доставка на преносими компютри по ПМС 283/ 2020 г.

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП за доставка на плодове 

Образци на документи към покана за доставка на плодове

– Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

– Образец за покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП