Ръководство

Директор  на училището – Мария Котева

Заместник- директор, учебна дейност – Даниела Цветанова