Персонал и учители

Мария Котева – Директор, училище

Даниела Цветанова – Заместник-директор, учебна дейност

Блага Гълобова – Главен счетоводител

Надежда Терзиева – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Анка Стоицова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Катюша Чимева – Гоцева – главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Райна Чимева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Милена Тумбева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Емилия Юручка – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Юлияна Тачева – учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас

Десислава Кордева – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Десислава Вангелова – учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас

Людмила Борисова – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лилия Шавулева – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Василева – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Капка Палюшева – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Радослава Стойчева – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Адриана Андреева – учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас

Славина Стоянова – учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас

Гергана Ангелова – Адамова – учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас

Авушка Старкова – учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас

Анастасия Дерижан-Миткова – учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас

Мария Жостова – старши учител, български език и литература

София Далева – старши учител, български език и литература

Александра Иванова – учител, български език и литература

Румяна Герганова – старши учител, английски език

Малинка Сливкова – старши учител, английски език

Елена Димитрова – учител, английски език

Траянка Начева – учител, руски език

Христина Въчкова – старши учител по математика

Лидия Христова – старши учител, математика

Нели Милушева – старши учител, математика и информационни технологии – портфолио

Миглена Янева – старши учител,  информационни технологии

Мариела Насина – старши учител, информационни технологии

Страхил Паралов – учител, информационни технологии

Севделина Иванова – старши учител, история и цивилизация

Таня Хаджиева – старши учител, биология и здравно образование

Екатерина Валеова – старши учител, физика и астрономия

Росица Котовска – старши учител, технологии

Весела Бързачка – учител, рисуване

Веселка Стойчева –  старши учител, музика

Светлин Бонев –  учител, физическа култура и спорт

Красимир Айков – учител, физическа култура и спорт

Йорданка Бенгюзова – старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Елизабет Буюклийска – старши учител, ресурсен

Мария Гоцина – психолог, училищен

Емилия Младенова – логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование