Учители

Мария Котева – старши учител, български език и литература

Даниела Цветанова – старши учител, икономически дисциплини

Анка Стоицова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Катюша Чимева -главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Райна Чимева – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Севдалина Тодорова – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV кл)

Милена Тумбева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ася Разсолкова – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Любчо Тиляшев – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Валя Илиева – старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Емилия Юручка – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Виолета Политова – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Людмила Борисова – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лилия Шавулева – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Василева – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Татяна Стойчева – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Капка Палюшева – ст. учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Радослава Стойчева – учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария Жостова – старши учител, български език и литература

София Далева – старши учител, български език и литература

Мая Христова – старши учител, български език и литература

Румяна Герганова – старши учител, английски език

Малинка Сливкова – старши учител, английски език

Екатерина Маламишева –  учител, английски език

Адриана Кръстева – учител, английски език

Жана Лалева – старши учител, руски език

Венета Ризова – старши учител по математика

Лидия Христова – старши учител, математика

Нели Милушева – старши учител, информационни технологии – портфолио

Миглена Янева – старши учител,  информационни технологии

Мариела Насина – старши учител, информационни технологии

Иван Рупов – старши учител, история и цивилизация

Мария Гоцина – старши учител, философия

Таня Хаджиева – старши учител, биология и здравно образование

Екатерина Валеова – старши учител, физика и астрономия

Росица Котовска – старши учител, технологии

Веселка Стойчева –  старши учител, музика

Елена Андонова – старши учител, физическа култура и спорт

Красимир Айков – учител, физическа култура и спорт

Нина Гърнева – учител, икономически дисциплини

Елизабет Буюклийска – учител, дейности по ресурсно подпомагане

Симона Димкина – логопед