Финансови отчети

 Финансови отчети   

– Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 31.03.2020 г.

Начален бюджет за 2020 г.

 Начален план за 2019 г. – държавни дейности

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 31.12.2018 г. – КСФ

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.09.2018 г. – КСФ – Проект „Твоят час“

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.09.2018 г. – КСФ – Проект „УСПЕХ“

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.06.2018 г. – КСФ

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 г.