Финансови отчети

 Финансови отчети 

Бюджет – начален план по ЕБК за 2024 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК към 31.03.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

– Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г

– Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30 юни 2023 г

– Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС -КСФ към 30 юни 2023 г

–  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г

– Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ към 31.03.2023 г

– Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

– Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г

–  Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

  – Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за 2022 година

– Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.

– отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

– Бюджет  – начален план по пълна единна бюджетна класификация – 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода 01.01.2020 – 31.12.2020

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ от 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

– Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 31.03.2020 г.

Начален бюджет за 2020 г.

 Начален план за 2019 г. – държавни дейности

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 31.12.2018 г. – КСФ

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.09.2018 г. – КСФ – Проект „Твоят час“

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.09.2018 г. – КСФ – Проект „УСПЕХ“

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.06.2018 г. – КСФ

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 г.