Финансови отчети

 Финансови отчети   

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

– Бюджет  – начален план по пълна единна бюджетна класификация – 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода 01.01.2020 – 31.12.2020

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ от 01.01.2020 – 30.09.2020 г.

– Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 – 31.03.2020 г.

Начален бюджет за 2020 г.

 Начален план за 2019 г. – държавни дейности

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 31.12.2018 г. – КСФ

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.09.2018 г. – КСФ – Проект „Твоят час“

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.09.2018 г. – КСФ – Проект „УСПЕХ“

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01. 2018 г. до 30.06.2018 г. – КСФ

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 г.

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 г.